All posts in category Welcome

کنفرانس بنیاد پژوهشهای ایران در لندن

خوش‌آمدگویی / فراخوان برای مقاله ما اعضا کمیته محلی لندن، برگزاری بیست و ششمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران را در تابستان ۲۰۱۵ به اطلاع شما می‌رسانیم، از این‌که ما، میزبان این دوره از کنفرانس بنیاد هستیم، بسیار خوشحالیم و قصد داریم با برنامه‌ای پربار؛ چه از نظر علمی و چه از نظر هنری سه […]

تأثیر فرهنگ در آموزش زنان در جوامع سکولار و مذهبی

تقدیم به همه کسانی که ترجمه فارسی کتابم را از زبان انگلیسی به فارسی خواسته بودند مقدمه: این پروژه تحقیقی در مورد تأثیر فرهنگ، بر یادگیری و آموزش زنان ایرانی در دو جامعه مختلف مذهبی ( ایران) و جامعه سکولار ( انگلستان) متمرکزمیباشد. جامعه سکولار یعنی جامعه ای که نهادمذهب از نهاد حکومت جداست( و […]

مصاحبه صدای آمریکا با ناهید حسینی در مورد نابرای جنسیتی در ایران

سخنرانی ناهید حسینی در باره شبکه های اجتماعی در همایش ایران گلوبال

سخنرانی ناهید حسینی در باره شبکه های اجتماعی در همایش ایران گلوبا from IranGlobal_TV on Vimeo.

مصاحبه با ناهید حسینی درباره کتاب «تأثیر فرهنگ بر آموزش زنان در در جوامع مذهبی و سکولار» مصاحبه توسط کیانوش توکلی دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۹ – ۰۱ نوامبر ۲۰۱۰ اخیرأ کتاب شما بنام “تأثیر فرهنگ بر آموزش زنان در در جوامع مذهبی و سکولار” به چاپ رسیده، در این زمینه میتوانید توضیح بیشتری بدهید؟ بله- […]

Welcome!

Hello and welcome to my new blog. I have created this blog to share my articles, thoughts and experiences with you. I would greatly welcome any comments made on this site so please feel free to leave your thoughts. I will be posting some new items on here in the not so distant future. In […]