All posts for the month November, 2010

مصاحبه با ناهید حسینی درباره کتاب «تأثیر فرهنگ بر آموزش زنان در در جوامع مذهبی و سکولار» مصاحبه توسط کیانوش توکلی دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۹ – ۰۱ نوامبر ۲۰۱۰ اخیرأ کتاب شما بنام “تأثیر فرهنگ بر آموزش زنان در در جوامع مذهبی و سکولار” به چاپ رسیده، در این زمینه میتوانید توضیح بیشتری بدهید؟ بله- […]