سخنرانی ناهید حسینی در باره شبکه های اجتماعی در همایش ایران گلوبال

سخنرانی ناهید حسینی در باره شبکه های اجتماعی در همایش ایران گلوبا from IranGlobal_TV on Vimeo.

Previous Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *